Sala

W sali jest możliwość ustawienia stołów lub samych krzeseł. 

Do dyspozycji jest projektor i ekran, nagłośnienie, Internet.

Salę należy rezerwować z odpowiednim wyprzedzeniem.

Przy sali znajdują się dwie toalety, recepcja i kuchnia dla dyspozycji osób korzystających z sali.

Rezerwacja sali, tel. 516 922 400 
(opcja sms niedostępna)

adres email
biuro@centrumswjakuba.pl